مقدار قند خون در فرد نرمال چقدر است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمقدار قند خون در فرد نرمال چقدر است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

همانطوریکه میدانید : قند خون یک فرد در لحظات متفاوت شبانه روز  فرق میکند و صد البته میدانید در مواقع ناشتا پایینتر و بعد از غذا خوردن بالاتر میرود.

 

اما در افراد عادی مثل دیابتی ها این بالا رفتن ها افسار گسسته و شدید نیست همچنین دیابتیهایی که قرص میخورند (غیر از متفورمین ، پیوگلیتازون ، سیتاگلیپتین که افت قند نمیدهند) یا انسولین استفاده میکنند ، خیلی پایین نمی آید البته بعد از ورزش، فعالیت فیزیکی پایین تر می آید البته نه در حد افت قند خون.

محدوده قند خون درافراد غیر دیابتی:

۷۰ تا ۱۰۰ بصورت ناشتا و حدود ۱۴۰ دو ساعت بعد از غذاها است ، اگر ناشتاها بالاتر از ۱۱۰ و یا بعد غذا بالاتر از ۱۶۰ بود ،به فکر مشاوره با پزشکتان باشید.

پیش دیابت همانطوریکه از اسمش بر میاید مرحله ای قبل از دیابت است که سالها با اختلالات قند خون (ولی کمتر از محدوده تشخیصی دیابت) وجود دارد و متاسفانه خطرناک است.