من علاوه بر دیابت ، چربی خون هم دارم ولی فقط داروهای قندم را مرتب می خورم آیا من ازخطرات دیابت مصون هستم ؟!

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهمن علاوه بر دیابت ، چربی خون هم دارم ولی فقط داروهای قندم را مرتب می خورم آیا من ازخطرات دیابت مصون هستم ؟!
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

به منظور کاهش خطرات بیماری دیابت و خصوصا عوارض آن در طولانی مدت لازم است که قند ، چربی و فشار خون کاملا کنترل شده باشد .
در مقالات متعدد گزارش شده است که برای کنترل مناسب دیابت هر سه عنوان فوق باید شرح زیر کنترل شده باشد .
HBA1C کمتر از 7%
TG<150mg/dl
LDL<100mg/dl
BP:<140 /90