من قبل از حاملگی دیابت داشتم و الان در ماه دوم حاملگی هستم آیا اسم بیماری من دیابت حاملگی است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمن قبل از حاملگی دیابت داشتم و الان در ماه دوم حاملگی هستم آیا اسم بیماری من دیابت حاملگی است؟
Admin عضو سایت asked 7 سال ago
1 Answers
Best Answer
دکتر افشین عشقی عضو سایت answered 7 سال ago

طبیعتا خیر.
شما اگر دیابت نوع 1 و یا 2 داشتید تشخیص همان است فقط در دیابت نوع 2 درمان از همان ابتدای تشخیص حاملگی به انسولین تغییر می یابد و احتمال قطع انسولین و ادامه با قرص (آنهم بر حسب وضعیت شیر دهی) وجود دارد.
دیابت نوع 1، همان درمان با انسولین ادامه می یابد امکان دارد نوع انسولین با توجه به تاثیرات آن روی جنین تغییر کند و یا مقدارمصرفی آن با توجه به شرایط حاملگی و تغییرات وزن ادامه یابد.
لازم است توسط چشم پزشک در پایان هر سه ماه حاملگی معاینه شوید و 3 و 6 ماه بعد زایمان.