من قند های صبحم همیشه کنترل است ( در حالی که دارو میخورم و قند های ناشتا در حدود کنترلی است ) ولی پزشکم می گوید اصلا کنترل نیستی ! چگونه این امکان پذیر است؟

پرسش و پاسخمن قند های صبحم همیشه کنترل است ( در حالی که دارو میخورم و قند های ناشتا در حدود کنترلی است ) ولی پزشکم می گوید اصلا کنترل نیستی ! چگونه این امکان پذیر است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 7 سال ago

اولا باید بدانیم تعریف شما از کنترل چیست ؟

قندهای ناشتا باید در محدوده mg/dl 70 تا 130 باشند تا لفظ کنترل صحیح باشد .
دوما : امکان دارد پزشک در آزمایشات شما از آزمایشی بنام HbA1C که معرف سه ماه قند خون شما باشد متوجه بالا بودن قندتان شده باشد .
این آزمایش نشاندهنده میانگین کلی قند خون شما در حدود 3 ماه گذشته است یعنی محاسبه تاثیر قند های بعد غذا وقندهای حین خواب و بین وعده های غذایی که ظاهرا مورد توجه شما نبوده است .
اگر این میانگین بالاتر از حدی باشد که با توجه به سن و شرایط بیماریهای همراه شما باشد .طبیعتا حتی اگر قندهای ناشتای شما از نظر خودتان تحت کنترل باشد نشانگر عدم کنترل قند شما خواهد بود