من نان خشک میخورم قندم را بالا میبرد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهمن نان خشک میخورم قندم را بالا میبرد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

در مبحث دانستنیهای سلامت به این مسئله بطور کامل اشاره کرده ایم:

نان خشک و نان برشته اندکس گلیسمی بیشتری دارند یعنی قند را زودتر آزاد میکنند ولی در حجم کم ،مقدار قند خون  را کمتر بالا میبرند.پس حتما کم مصرف شود

البته واقعا در مورد نان خشک همینطور که استانداردی در طبخ و پخت آن وجود ندارد:

معیار استانداردی در پاسخ به این سوال هم وجود ندارد بعضی از مطلعین امر تغذیه اعتقاد دارند که اندکس گلیسمی پایین و در نتیجه قند پایینی دارد

ولی

واقعیت در این است که بیشتر به محنوای سبوس این نان و حجم و اندازه مصرف نانتان  در تاثیرش روی قند توجه کنید تا اسمش !(نان جو ، نان روستا و….)