من پا درد دارم چگونه می توانم ورزش کنم ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمن پا درد دارم چگونه می توانم ورزش کنم ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

بسیاری از ورزش ها را می توان بدون تحمیل وزن به زانوها انجام داد .

بهترین کار مشاوره با متخصص طب ورزشی است که کاملترین راه ورزش را با ذکر مدت و شدت ورزش مشخص می کند ولی بسیاری ازورزش های یا نرمشها را می توان روی صندلی و حتی به صورت دراز کش و حتی با پیاده روی در آب انجام داد

مهم فرار کردن از بی تحرکی به منظور کاهش استرس افزایش ، مصرف گلوکز ( قند خون ) بعنوان منبع انرژی

و

افزایش حساسیت سلولهای عضلانی به انسولین می باشد