من ۶۲ سال دارم سه سال است دیابت دارم ، سکته کرده ام و پزشکم به من انسولین داده . دیابت من از نوع یک است یا دو؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمن ۶۲ سال دارم سه سال است دیابت دارم ، سکته کرده ام و پزشکم به من انسولین داده . دیابت من از نوع یک است یا دو؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

تا چندین سال پیش بیماری دیابت تقسیم بندی میشد به دیابت وابسته به انسولین یا IDDM  و دیابت غیروابسته به انسولین NIDDM اما در گذر زمان و با بدست آمدن تجربیات بیشتر در زمینه دیابت این اسامی تغییر کرد.

دیابت نوع یک و نوع دو شایعترین انواع دیابت هستند و گرچه اسامی فوق الذکر هنوز جاهایی دیده میشوند ولی مبنای تصمیم گیری و درمان و حتی انسولین درمانی نخواهند بود.

 

بیماران دیابتی نوع دو بعد گذشتن سالها از بروز و درمان با قرصهای خوراکی در صورت پیشرفت و عدم کنترل نیازمند استفاده از انسولین خواهند بود و این مسئله نوع بیماری یا اسم آنرا عوض نمیکند.

 

شما دیابت نوع دو دارید که متاسفانه دچار عارضه شده است و الان برای کنترل بیشتر نیازمند استفاده از انسولین هستید.

دیابت نوع یک در افراد با سن کمتر بروز میکند و معمولا کودکان و از همان ابتدا نیازمند انسولین درمانی هستند