میان وعده برای انسولینی ها چر اینقدر مهم است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمیان وعده برای انسولینی ها چر اینقدر مهم است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

میان وعده حتی برای کسانی که قرص هم میخورند مهم است.

 

خوردن میان وعده در تنظیم اشتها و میزان غذا خوردن در هر وعده غذایی ، برای غیر دیابتی ها نیز مهم است که در هر وعده کمتر میل کنند و تعداد وعده های غذایی بیشتری میل کنند.

اما در کسانیکه انسولین میزنند:

 

همانطوریکه در مبحث انسولین درمانی بحث شد ، زمان شروع اثر و حداکثر ، اثر انسولین شیری یا NPH سه تا پنج ساعت بعد است

پس کسیکه انسولین ۳۰/۷۰ و یا مخلوط NPH و حتی آنرا به تنهایی استفاده میکند :

باید به فکر خوردن میان وعده ۲٫۵ تا سه ساعت بعد از تزریق باشد تا منجر به افت قند خون نشود.

 

مثال کاربردی:

نیاز بدن شما به میان وعده بعد از تزریق انسولین ، صرفنظر از کاهش احتمال افت بدنبال عدم تناسب انسولین تزریقی و غذای خورده شده:

 

پوشش دادن تاثیر انسولین نسبتا کند اثری مثل NPH است که چند ساعت بعد فعال میشود . مثل این است که انسولین زده اید و غذا میل نکرده اید.

 

peak time

آیا این مسئله برای شما پذیرفتنی است؟

پس حتما میان وعده را میل بفرمایید