میگویید که قندهای گلوکومتر من اشتباه است ، دستگاه من جدید است. چرا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتمیگویید که قندهای گلوکومتر من اشتباه است ، دستگاه من جدید است. چرا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

قندهای خون منزل شما که خودتان به من اطلاع داده اید با میانگین یامعدل قند خون سه ماهه شما همخوانی ندارد یا چند روز گذشته علیرغم توضیحات مکرر من:

 

که چند روز قبلا از ویزیت  به جهت کمک به پیش بینی وضعیت آینده دیابت شما با درمانهای فعلی و برنامه ریزی بهتر جهت بهبود کنترل دیابت

کار غیر عادی (خوب یا بد) نکنید وهر کاری که انجام دادید مرا مطلع فرمایید ، متوجه ایت تفاوت واضح شده ام.

 

یا دستگاه شما گرچه که تازه خریده اید: از انواع نامناسب و غیر استاندارد است (این احتمال کمتر است)

یا نوارها تاریخ گذشته هستند

یا باتری دستگاه ضعیف شده

یا در انواع کد دار کد دستگاه را عوض نکرده اید. گاها این کد با یک  اضافه در بسته نوار جدید خودش را نشان میدهد.

images

 

یا از انواع نوری گلوکومتر استفاده میکنید که این دستگاهها باید به خوبی پاک شوند.

انواع بدون کد راحتتر و حتی بهتر هستند.

که معمولا اصطلاح

code free

روی آن دیده میشود.

index

ا