نحوه خوردن قرصهای دیابت چگونه است ؟ قبل یا بعد غذا

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتنحوه خوردن قرصهای دیابت چگونه است ؟ قبل یا بعد غذا
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

گلی بن کلامید و گلی کلازید یا دیابزید : حداقل یک ربع قبل غذا و معمولا دو وعده با فاصله با توجه به نیمه عمر دارویی یا طول مدت اثر دارو : صبح و شب یعنی قبل صبحانه و ناهار.

متفورمین یا گلوکوفاژ یا بروت : در عملکرد دارو  قبل یا بعد غذا تفاوتی نمیکند ولی بطور تجربی دیده شده که مصرف بعد از غذای آن مشکلات گوارشی کمتری دارد. بهتر است تمام مقدار آن صبح و شب مصرف شود تا صبح و ظهر و شب.

نیوبت یا رپاگلینید یا نوونورم مثل گلی بن کلامید قبل غذا و قابلیت مصرف در هر سه وعده یعنی قبل صبحانه ، ناهار و شام را دارد.

پیتوز یا پیوگلیتازون یا گلوتازون و یا دیاکات : روزی یکبار مصرف میشود و قبل یا بعد غذا تفاوتی نمیکند ولی بهتر است در همان حدود زمانی که مصرف شده ، روز بعد مصرف شود چون طول اثر آن بیشتر از 24 ساعت نیست.

آکاربوز یا آکاربکس همراه با اولین لقمه غذایی در هر وعده غذایی برحسب تجویز پزشک مصرف میشود.

زیپتین که جدیدا به بازار دارویی ایران اضافه شده روزی یکبار مثل پیتوز مصرف میشود

جدیدا دیامیکرون ام آر Diamicron MR  هم به بازار دارویی اضافه شده که روزانه یکبار مصرف میشود