نوار ادرار برای کنترل قند خون خوب است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتنوار ادرار برای کنترل قند خون خوب است؟
Admin عضو سایت asked 6 سال ago

با توجه به آستانه کلیوی ، کلیه سالم در کنترل قند خون :

اگر قند خون بالاتر از 180 رفت کلیه آنرا بازجذب نکرده و درنتیجه دفع میشود و قابل پیگیری با نوار ادرار میباشد.

 

لازمه این امر بالارفتن قند خون و بعد دفع آن در ادرار و بررسی ادرار است.

 

خوب : طی طریق تمامی این مراحل نتایج کنترل نامناسب دیابت را بهمراه خواهد داشت

تا شما بطریق کیفی و نه کمی مثل دستگاه گلوکومتر از شدت قند خون مطلع شوید ، پس این چگونه کنترلی است!!!

 

ولی اهمیت نوار ادرار در بررسی :

کتون دفع شده در ادرار است که در دیابتی های نوع یک در صورت عدم کنترل مناسب و بروز بیماری و …. میتواند نشاهنده احتمال بروز کمای کتو اسیدوزی باشد که بسیار خطرناک و حتی کشنده است.

پس تهیه و نگهداری و استفاده از نوارهای ادرار در دیابت نوع یک الزامی است و والدین بیماران دیابتی نوع یک و خود بیمار باید طرز استفاده از آن و پیگیری درمان خود را بخوبی بدانند ولی برای دیابتی های نوع دو استفاده از آن لزومی ندارد مگر با شرایط خاص که حتما پزشکتان شما را در جریان میگذارد