نوونورم یا نیوبت قویتر است یا گلی بن کلامید؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتنوونورم یا نیوبت قویتر است یا گلی بن کلامید؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

نیوبت سریع تر اثر میکند و کوتاه اثر تر از گلی بن کلامید است ، یعنی روزی سه بار قبل غذاها قابلیت استفاده دارد.