همیشه اصرار میکنید ، دو روز قبل از ویزیت قند خونم را در منزل چک کنم. در چه زمانهایی؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتهمیشه اصرار میکنید ، دو روز قبل از ویزیت قند خونم را در منزل چک کنم. در چه زمانهایی؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

طبق تجربه من برای ببمارانی که انسولین میزنند هم قند ناشتا بسیار مهم است و هم قند قبل خواب.

پس برای کسانیکه انسولین درمانی میکنند و یا قرص افزایش دهنده انسولین مثل نوونورم و یا نیوبت میخورند و حتی داروی خوب و قدیمی گلی بن کلامید.

ترجیح میدهم از مقدار قند خون شما در زمانهای زیر :

ناشتا (قبل صبحانه و قرص و انسولین)

دو ساعت بعد ناهار

دو ساعت بعد شام و یا قبل خواب (اگر زودتر از دو ساعت بعد شام میخوابید)

مطلع شوم.

طبیعی است صحت عملکرد گلوکومتر و اطمینان از علم و آگاهی شما در بهره برداری صحیح از این دستگاه ، بسیار حیاتی میباشد.