هنوز میتوانم واکسن آنفلوانزا تزریق کنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتهنوز میتوانم واکسن آنفلوانزا تزریق کنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 4 سال ago

با توجه به اینکه تقریبا تا اردیبهشت ماه امکان بروز بیماری وجود دارد و کنترل این بیماری در افراد دیابتی بسیار سختتر از افراد عادی میباشد و بخاطر تداخلات دارویی ، امکان افزایش شدید قند خون وجود دارد توصیه به تزریق واکسن آنفلوانزا در گروههای پرخطر از جمله افراد دیابتی تا اردیبهشت ماه میشود.
در پاسخ به سوال شما سوالی مطرح میکنم :
فرض کنید بعنوان راننده ، اتومبیل خود را به حرکت در می آورید و تا چند چهارراه کمربند ایمنی را نبسته اید ولی هنوز تا مقصد فاصله زیادی دارید ، آیا کمربند خود را نمیبندد ؟ (حتی از ترس !!! پلیس)