هورمونهای تولید شده توسط لوزالمعده کدامند؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتهورمونهای تولید شده توسط لوزالمعده کدامند؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

لوزالمعده یا پانکراس چندین هورمون تولید میکند اما دو هورمون انسولین و گلوکاگون برای ما در کنترل دیابت مهم هستند.

در هر انسان سالم  و بالغ حدود سه میلیون سلول در جزایر لانگرهانس وجود دارد.

کل سلولهای لانگرهانس چیزی حدود ۲ گرم وزن دارند درصورتیکه کل یک لوزالمعده سالم و معمولی حدود ۱۰۰ گرم وزن دارد.

حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد سلولها را سلولهای بتا که تولید کننده انسولین هستند تشکیل میدهند و چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سلول آلفا هستند که تولید کننده گلوکاگون میباشند

در شکل زیر انواع هورمونهای تولید شده در پانکراس دیده میشود.

۲۷-۳ iclet cell در شکل بالا سلولهای موجود در لوزالمعده دیده میشوند