وزن ایده آل چگونه محاسبه میشود؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهوزن ایده آل چگونه محاسبه میشود؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

به این سوال متخصصان تغذیه بهتر از من جواب میدهند.

وزن ایده آل یا Ideal body weight فرمولهایی دارد که جدیدا در گوشی ها هوشمند به کمک آنها اطلاعاتی راجع به وزن ایده آل ، مقدار کالری مورد نیاز برای وزن شما و …. به راحتی جواب میدهند.

اما فرمول:

Estimate Ideal body weight in (kg)
Males: IBW = 50 kg + 2.3 kg for each inch over 5 feet.مردان
Females: IBW = 45.5 kg + 2.3 kg for each inch over 5 feet.زنان

 

اینهم یک روش دیگر

 

Ideal Body Weight (IBW) (kg)

    •  مردان(IBW (male) = 50 + 2.3 (H – 60
    • IBW (female) = 45.5 + 2.3 (H – 60
    • (زنان

H یعنی قد برحسب اینچ و همانطوریکه میدانید:

 

هر اینچ 2.54 سانتی متر است