پاهایم بطور مکرر زخم میشود! درمانی برای زخمهایم و راههای برای جلوگیری از بروز زخم وجود دارد؟

پرسش و پاسخپاهایم بطور مکرر زخم میشود! درمانی برای زخمهایم و راههای برای جلوگیری از بروز زخم وجود دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

دلایل مختلفی برای بروز زخم پای دیابتی وجود دارد:

 

deformity : دفرمیتی یا اختلالات تغییر شکلی انگشتان و پا که با تغییر شکل پا ، نقاطی از آن را مستعد فشار بیشتر در حین راه رفتن و کفش پوشیدن میکند و استعداد بروز زخم بیشتر میشود

foot defomities2

foot deformities4foot deformities3

charcot foot

پای شارکوت : که متاسفانه در بعضی بیماران دیده میشود و نشاندهنده وجد اختلالات حسی شدید و قدیمی میباشد

neuropathy : نوروپاتی حسی : همانطوریکه از اسمش مشخص است بدلیل اختلالات حسی پیدایش یا پایش زخم ممکن است با تاخیر صورت پذیرد پس تکرار زخم شدن و کنترل زخم مشکل خواهد بود.

در این موارد پاهای خشک حتی پینه های فراوان در کنار مسائلی مثل گزگز و مور مور پاها از مواردیست که باید بیمار را نگران بروز این عارضه دیابت کرده باشد.

dry footوجود دو مشکل فوق الذکر بیمار و همراهان بیمار مسئول پیگیری و هشیاری بیشتر میکند تا با پیدا کردن به موقع زخم و اختلالات جدید ، سریعا درمان را شروع کنند.

foot care 3

اختلالات شریانی پاها:

که با اکسیژن رسانی نامناسب پوست ، از استعداد بیشتر در بوجود آمدن زخمها تا عدم ترمیم مناسب زخمها شدت می  یابد.

پوست صاف و براق و بدون مو ، گاها پاهای سرد و در معاینه نبض های نامتقارن و ضعیف پزشک را مشکوک به وجود اختلالات عروقی مینماید.

shiny skin2

و در خاتمه سیگار کشیدن ، عدم کنترل مناسب قند و چربی خون ، عدم رعایت مناسب بهداشت اندام تحتانی و عدم مراقبت کافی از پاها . بیمار دیابتی را مستعد بروز زخم ، تکرار بروز زخم ، درمان نامناسب و درنهایت قطع اندام میکند.

فقط با علم و اطلاع کافی ، هشیاری به موقع ،مانع قطع پای خود خواهید بود

nerve problem in lower limb

artery problem in lower limb

مجموع اختلالات عصبی و عروقی دیابت در کنار عدم توجه و مراقبت لازم پزشکی (بیمار و پزشک) منجر به عوارض جبران ناپذیر در باها خواهد شد

combine problem