پرادراری و پرنوشی دارم ، نکنه دیابت گرفته ام ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتپرادراری و پرنوشی دارم ، نکنه دیابت گرفته ام ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

در این مورد شک به دیابت با توجه به پیش زمینه های خانوادگی و بدنی شما ، میتواند اگر دیابت داشته باشید به شما کمک کند که زودتر تشخیص دیابت برای شما گذاشته شود.

اما:

پرنوشی و پرادراری میتواند ناشی از داروها باشد

میتواند بدلیل مشکلات کلیوی و یا بیماریهایی مثل دیابت بیمزه باشد گرچه شایع نیست

میتواند بدلیل اضطراب باشد

میتواند بدلیل مصرف مایعات فراوان باشد و …..

در اکثر این موارد پرادراری وضعیت غالب است تا پرنوشی اما در کسیکه مستعد دیابت است و سابقه خانوادگی و اضافه وزن و الگوی تغذیه ناسالم و…. هر موردی که ایشان را مستعد دیابت نوع دو بکند ، میتواند باعث شک به وجود دیابت شود.

شکایاتی مثل اینکه من شیرینی زیاد میخورم نکنه دیابت بگیرم و….. از همین دست شکایات شایع افراد به پزشکان هستند که نمیتواند مبنای درستی برای تشخیص دیابت باشد ولی دیابت نوع دو آنقدر آرام و بی سر و صدا غالبا بروز و پیشرفت میکند که درصورت شک به آن یک آزمایش ساده قند در آزمایشگاه ما را از نگرانی خارج میسازد