پزشکم گفته بروم شنا ، هفته ای یکبار می روم و حدود 45 دقیقه در استخر راه میروم ، کافیست ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتپزشکم گفته بروم شنا ، هفته ای یکبار می روم و حدود 45 دقیقه در استخر راه میروم ، کافیست ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

از اینکه به تجویز پزشکتان عمل کردید جای خوشی دارد ولی انجام هر اقدام ورزشی بر حسب شدت و مدت زمان آن مقدار تقریبا معینی کالری سوزی دارد .این مقدار ورزش شما درصدی از کالری های مصرفی را می سوزاند در عین حال بخاطر انجام ورزش ، حامیت بیشتر سلولهای بدن ، شادابی ، کاهش استرس را نیز به همراه دارد اما
سوال شما از کافی بودن ورزش شما:
توصیه شده بهترین شکل ورزش برای کنترل دیابت ، 150 دقیقه در هفته باشد، می توان این 150 دقیقه را نهایتا بصورت یک روزدرمیان در سه جلسه 50 دقیقه ای تنظیم کرد .البته اگر هر روز ورزش کنید بسیار بهتر است .