پیاز انسولین دارد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهپیاز انسولین دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

راستش این اشتباه عمومی یا شایعه اینقدر قوی است که متاسفانه پزشکان در شیفت عصر با بوی شدید پیاز مصرف شده توسط بیماران روبرو میشوند.

 

اولا: علیرغم تلاش تمامی دانشمندان تا به این لحظه موفق به ساخت انسولین خوراکی نشده اند.

دوما: انسولین اگر خورده شود ، حتما در معده هضم میشود.

سوما:پیاز انسولین ندارد !!!

 

اجزای پیاز:

Amount Per
 • ۱۰۰ grams

Calories 40

 • % Daily Value*
  Total Fat 0.1 g ۰%
  Saturated fat 0 g ۰%
  Polyunsaturated fat 0 g
  Monounsaturated fat 0 g
  Cholesterol 0 mg ۰%
  Sodium 4 mg ۰%
  Potassium 146 mg ۴%
  Total Carbohydrate 9 g ۳%
  Dietary fiber 1.7 g ۶%
  Sugar 4.2 g
  Protein 1.1 g ۲%
  Vitamin A ۰% Vitamin C ۱۲%
  Calcium ۲% Iron ۱%
  Vitamin D ۰% Vitamin B-6 ۵%
  Vitamin B-12 ۰% Magnesium ۲%