پیش دیابت چیست ؟

دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اگر فردی در آزمایشات چک آپ ویا SCRCENING دیابت دارای مقادیر زیر باشد :

FBS ( قند ناشتا پلاسما ) کمتر از mg/dl 125

OGTT قند دوساعته بعد 75 گرم گلوکز بیشتر از 140 و کمتر از 200

قند سه ماهه HBA1C بین 5.7% تا 6.4%

این فرد به پیش دیابت مبتلاست ، لازم است که اصول تغذیه صحیح و فعالیت فیزیکی مناسب را به منظور کاهش وزن و اصلاح اوضاع متابولیک انجام دهد و حتی با داروهایی مثل متفورمین و پیوکلیتازون درمان شود .