پیوند لوزالمعده یا پیوند جزایر لانگرهانس؟ کدام درست است ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتپیوند لوزالمعده یا پیوند جزایر لانگرهانس؟ کدام درست است ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

همانطوریکه گفتیم تقریبا ۹۹ درصد لوزالمعده شخص دیابتی ، کار میکند پس درصورت نیاز به پیوند پانکراس یا لوزالمعده که گفتیم به ندرت و با شرایط خاص انجام میشود.

جراح لوزالمعده دوم را پیوند میزند و لوزالمعده اصلی را برای حفظ وظایف گوارشی حفظ میکند.

 

pan trans

اما تزریق سلولهای جزایر لانگرهانس ، چون در لوزالمعده هر شخص حدود یک تا دو میلیون سلول لانگرهانس وجود دارد و حتی به بهترین تکنیک قادر به استحصال چند صد هزار و حتی کمتر از این سلول لانگرهانس نیستیم لازم است تعداد لازم سلول جزایر لانگرهانس را از چندین اهدا کننده لوزالمعده تهیه کنیم.

البته این پیوند از شخص تازه فوت شده تهیه خواهد شد.

این سلولها را در یک سیاهرگ بزرگ و اصلی شخص گیرنده پیوند بنام سیاهرگ باب تزریق میکنند و با جریان خون این سلولها حرکت کرده و به کبد میرسند و به انجا میچسپند و شروع به کار میکنند.

البته این نوع پیوند هم نیازمند داروهای مانع دفع پیوند یا سلولهای سرکوبگر ایمنی میباشد.

این نوع پیوند هم فقط باید در مراکز تحقیقاتی مجهز انجام شود ، کارایی این پیوند زیاد نیست و بعد مدت کوتاهی کمتر از دو سال غالبا دچار توقف عملکرد میشوند. تعداد بسیار کمی از این افراد تا ۵ سال کیفیت مناسبی در عملکرد داشته اند چیزی در حدود ۱۰ درصد.

 

pan tr3تصویر دیگر

pan tr2