پیوند پانکراس یا لوزالمعده را پیشنهاد میکنید؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتپیوند پانکراس یا لوزالمعده را پیشنهاد میکنید؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

برای کسانیکه یک زندگی نرمال دارند و دیابتشان قابل کنترل است ، با قرص یا انسولین : خیر.

 

در مواردی که دیابت و بیماریهای همراه و عوارض آنها منجر به بروز اختلالات کلیوی شده و شخص نیازمند پیوند کلیه میباشد.

انتخاب خوبی است که پیوند لوزالمعده و کلیه همزمان صورت بگیرد.

در مواقعی که اصلا شخص با درمانهای استاندارد کنترل نمیشود.

در مواقعی که شخص به انسولین واکنشهای شدید نشان میدهد.

 

این لوزالمعده را از شخص تازه فوت شده یا در شرایط خاص از بخشی از لوزالمعده شخص زنده تهیه میکنند.

این پیوند ، جراحی سخت و پیچیده ای دارد و شخص نیازمند داروهای سرکوبگر ایمنی تا آخر عمر میباشد.