چرا اینقدر اصرار میکنید ، سیگار کشیدن را قطع کنم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتچرا اینقدر اصرار میکنید ، سیگار کشیدن را قطع کنم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

سیگار و دیابت ترکیب نابود کننده ای است ، افراد دیابتی ، بخصوص کسانیکه انسولین درمانی انجام میدهند با سیگار کشیدن کنترل دیابت را سختتر میکنند.

در سیگاریها احتمال بروز نوروپاتی یا رتینوپاتی دیابتی (اختلالات عصبی و چشمی دیابت ) بیشتر میشود.

سیگار کشیدن موجب افزایش کلسترول خون میشود.

سرعت آسیب کلیوی را بیشتر میکند.

اگر بیش از ۱۵ عدد سیگار میکشید ، سه برابر شانس ابتلا به حمله قلبی در مقایسه با یک فرد دیابتی غیر سیگاری دارید و دو برابر بیشتر در معرض مرگ در سالهای آینده هستید .

به همین نسبت بیماران دیابتی ، دیالیزی نسبت به غیر سیگاریهای دیالیزی چهار برابر بیشتر در معرض مرگ و میر هستند.

دیابت ، دیالیز و اونوقت ادامه سیگار کشیدن : مگه داریم ، مگه میشه !!!