چرا به خواهرم با اینکه سنش از من بیشتر است و قندش بیشتر بود ، قرص دادید و کنترل شده اما به من انسولین میدهید؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتچرا به خواهرم با اینکه سنش از من بیشتر است و قندش بیشتر بود ، قرص دادید و کنترل شده اما به من انسولین میدهید؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

مطمئنا شرایط ایشان با شمامتفاوت بوده و خدا رو شکر که الان کنترل هستند.

 

اگر کسی مشکل کلیه و کبد داشته باشد یا نارسایی قلبی داشته باشد و خطرناک بودن داروها از لحظ کبدی یا کلیوی.(با وجود کنترل مناسب قند خون در آن لحظه)

اگر کسی در کوتاه مدت برای انجام اعمال جراحی یا حتی تصویر برداری با ماده رنگی نیازمند قطع قرصها باشد.(با وجود کنترل مناسب قند خون در آن لحظه)

اگر کسی با داروها (تعداد بالا و از گروههای مختلف) کنترل نباشد

یا اگر کسی مثل شما در سن پایین ۲۶ سالگی با چهار گلی بن کلامید ، پنج متفورمین پانصد میلیگرمی ، دو آکاربوز و یک زیپتین ۱۰۰ میلیگرمی و وزن حدود ۵۸ کیلو حتی کنترل باشد:

به قصد کنترل دیابت و حفظ سلامت در سالهای آتی که امیدواریم اصلا سالهای کوتاهی هم نباشند ، با هدف جلوگیری از تخریب زودرس تر آخرین سلولهای انسولین ساز لوزالمعده انسولین درمانی را پیشنهاد میکنیم و حتی در همین زمانیکه با قرصها کنترل شده اید توصیه میکنیم با انسولین درمانی  به کنترل خوبتان ادامه دهید.