چرا قندهای ناشتای من بالاست؟شب تا صبح که خوابم و چیزی نمیخورم.

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتچرا قندهای ناشتای من بالاست؟شب تا صبح که خوابم و چیزی نمیخورم.
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

شکل ذخیره ای گلوکز یا قند خون در بدن ، گلیکوژن است که در کبد ذخیره میشود.

نقش انسولین در بدن با اتصال به گیرنده های انسولینی در سطح سلول ، باز کردن دریچه یا دروازه هایی برای ورود قند به داخل سلول به منظور مصرف میباشد.

در کبد این ورود گلوکز به سلول کبدی به منظور ذخیره سازی بصورت گلیکوژن سازی میباشد.

 

glucose

گلیکوژن بعنوان منبع ذخیره انرژی بحساب می آید و نقش آن در بدن ، استفاده از آن به منظور حفظ قند خون در سطح تنظیم شده برای حفظ عملکرد قلب و مغز میباشد.

 

در صورت کمبود یا فقدان انسولین که  یکی از دلابل بیماری دیابت میباشد ، این روند آزاد سازی گلیکوژن (عکس عملکرد انسولین) تشدید شده و قند زیادی ، ساخته میشود و به درون خون ریخته میشود.