چند مدل قرص دیابت داریم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتچند مدل قرص دیابت داریم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اگر منظورتان بازار دارویی ایران باشد:

گروه سولفونیل اوره: گلی بن کلامید 5 میلی گرمی و گلی کلازید 80 میلی گرمی (از شرکتهای مختلف دارویی با اسامی مختلف قابل تهیه است، گلی بن کلامید تولید ایران است ولی گلی کلازید هم ایرانی و هم وارداتی است)

گروه مگلینیتاید: نیویت یا رپاگلینید نیم ، یک و دو میلیگرمی (ایرانی و وارداتی)

گروه تیازولیدن دیون ها:گلوتازون یا پیتوز یا دیاکات 15 ، سی و 45 میلیگرم (ایرانی)

گروه بی گوانید ها: متفورمین 500 و هزار میلیگرمی(ایرانی و وارداتی موجود است)

جدیدا ترکیب 5 و 500 گلی بن کلامید و متفورمین 500 میلیگرمی هم به بازار آمده است (ایرانی)

گروه مهارکننده DPP-4 با نام زیپتین یا سیتاگلیپتین پنجاه میلیگرمی (ایرانی)

مهارکننده های آلفا گلوکوزیداز: بنام آکاربوز یا آکاربکس 50 و 100 میلیگرمی (ایرانی)

 

در قسمت دانستنیهای دیابت توضیحات مفصلی راجع به نحوه عملکرد هر کدام از این داروهها داده ام.