چه دستگاهی برای کنترل فشار خون مناسب است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتچه دستگاهی برای کنترل فشار خون مناسب است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

۱- اگر از دستگاه فشار خون جیوه ای استفاده می کنید تا زمانیکه جیوه آن خارج نشده باشد دستگاه دقیق است و نیاز به کالیبراسیون ندارد فقط نیاز به آموزش دارد که چگونه با یک گوشی صدای جریان خون را در بازو بشنویم .(اولین صدا معادل فشار خون سیستول یا فشار خون (ماکزیمم)MAX و قطع صدا نشاندهنده فشار خون دیاستولی یا می نیمم است .
۲- فشارسنج های عقربه ای هم نیازمند آموزش موارد بالاهستند و هم نیاز به کالیبراسیون و تنظیم دوره ای دارند پس از دقت لازم جهت استفاده طولانی مدت از یک دستگاه برخوردار نیستند.
۳- فشارسنج های دیجیتالی مچی : این دستگاه غالبا بخاط استفاده نامناسب از دقت لازم برخوردار نیست چون نیازمند تمهیداتی در هنگام سنجش فشار است یعنی دستگاه به مچ بسته شده هم سطح قلب قرار گیرد تا فشار دقیق را به ما نشان دهد و یا مواردی که کاف فشار خون مناسب برای فرد چاق پیدا نمی شود ، یا روی مچ برعکس بسته شود و …. .
۴- فشارسنج دیجیتالی بازویی: این دستگاه دقیق تر از قبلی است فقط در استفاده از این دستگاه و فشارسنج های جیوه ای و عقربه ای لازم است که کاف دستگاه یعنی قسمتی که باد می شود رامتناسب به وضعیت شخص خریداری کنیم یعنی اگر شخص خیلی چاق است و بازوان قطوری داردنیازمند استفاده از کاف بزرگتر است و همینطور بچه ها نیازمند استفاده از کاف کوچکتر هستند .