چگونه آزمایش HbA1c قند خون سه ماه را نشان میدهد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتچگونه آزمایش HbA1c قند خون سه ماه را نشان میدهد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

طول عمر گلبولهای قرمز حدود۱۲۰-۹۰ روز است در طی این مدت گلبولهای قرمز خون در تماس مداوم با قند خون هستند .

قند به یک جزء پروتئینی ازگلبول قرمز می چسبد و تا پایان عمر گلبول همراه آن خواهد بود پس با آزمایشی که توانایی سنجش قند چسبیده به گلبول قرمز را داشته باشد می توان از وضعیت کنترلی سه ماهه گذشته قند شما مطلع شد .