کاهش وزن من در سه ماه اخیر هفت کیلو بوده است، پرادراری و پرنوشی هم دارم قندم حدود ۳۲۰ است. آیا میشود قرص نخورم و با ورزش و رژیم قندم را پایین بیاورم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتکاهش وزن من در سه ماه اخیر هفت کیلو بوده است، پرادراری و پرنوشی هم دارم قندم حدود ۳۲۰ است. آیا میشود قرص نخورم و با ورزش و رژیم قندم را پایین بیاورم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

علائمی که میگویید نشاندهنده شدت دیابت شماست و کاهش وزن شما بشدت نشاندهنده وضعیت نامناسب متابولیک شماست یعنی بدن بجای استفاده مناسب از قند ، از پروتئین و حتی بافت چربی بدن شما استفاده میکند و بدلیل عدم توانایی جذب قند در بافتهای بدن، قند تولید شده از چربی و پروتئین از طریق ادرار دفع میشود و پرادراری ایجاد کرده است.

 

از متوسط  قند خون سه ماه پیش خود یا HbA1c اطلاعی ندادید ولی با همین اطلاعات میشود حدس زد که در مرحله ای از عدم کنترل دیابت بنام فاز مسمومیت با قند یا Glucose toxicity  باشید که حتی پاسخ بدن به قرصهای خوراکی هم ایده آل نخواهد بود.

 

در این مرحله با شروع انسولین درمانی درمان موثر و سریع تری خواهید داشت

و

وقت خود را در این مرحله با دل خوش کردن به ورزش و رژیم (که بسیار هم در کنترل دیابت مفید هستند) تلف نکنید

در این مرحله دارو درمانی باید هرچه سریعتر  شروع شود ، حتی انسولین