کدامیک از داروهای خانم دیابتی ، با بروز حاملگی قطع شود؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتکدامیک از داروهای خانم دیابتی ، با بروز حاملگی قطع شود؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اگر فرد دیابتی داروی کاهنده چربی مثل آتورواستاتین میخورد ، سریعا این دارو باید قطع شود و با توجه به مدت زمان و تعداد مصرف شده راجع به ادامه بارداری از پزشکتان کسب تکلیف کنید.

 

داروهای فشار مثل لوزارتان و انالاپریل بلافاصله باید قطع شوند و با داروهای کم خطرتر جایگزین شوند.

مصرف داروهای اعصاب و روان در بارداری ممنوع است . بلافاصله بعد اطمینان از شروع بارداری ، این داروها قطع شوند.

 

از داروهای دیابت متفورمین که خطرناک نیست و تا زمان تصمیم گیری جهت تغییر داروهای درمان نیاز به قطع ندارد (گرچه در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد)

دارویی مثل گلی بن کلامید گرچه در بعضی از مطالعات در دیابت حاملگی استفاده شده ولی هنوز مورد تایید مجامع تصمیم گیرنده در این امر بعنوان یک داروی امن در بارداری نمیباشد.

تمام داروهای دیابت بغیر از متفورمین ، انهم با شرایطی خاص قطع خواهند شد و با انسولین جایگزین میشوند.