کدام قرص دیابت را قبل و کدام را بعد از غذا بخوریم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتکدام قرص دیابت را قبل و کدام را بعد از غذا بخوریم؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

گلی بن کلامید ۵ میلی گرمی

گلی کلازید یا دیابزید ۸۰ میلی گرمی

نوونورم یا رپاگلیناید یا نیوبت که انواع ۰٫۵ و ۱ و ۲ میلی دارد

را قبل غذا میخورند حداقل یک ربع قبل غذا.

 

آکاربوز یا آکاربکس را همراه با اولین لقمه غذا.

 

متفورمین از لحاظ عملکرد یا تاثیر بر کاهش قند خون ، تفاوتی در قبل یا بعد غذا خوردن ندارد اما بعد از غذا از لحاظ گوارشی راحتتر تحمل میشود.

 

گلوتازون یا پیتوز یا دیاکات و زیپتین یا سیتاویکس و زیپمت را بدون ارتباط زمانی با وعده غذایی (یعنی تفاوتی ندارد صبح یا ظهر یا شب ، قبل یا بعد غذا فقط” مصرف “شود) میتوان مصرف کرد.

 

دو داروی جدید (که البته با ایجاد تغییراتی در داروهای قدیمی فقط به انواع آهسته رهش آنها تغییر شکل داده شده اند)

بنامهای گلی وانس یا gly-once که همان متفورمین آهسته رهش است و دیامیکرون ام آر یا Diamicron MR  سی میلیگرمی که نوع آهسته رهش گلی کلازید است. را میتوان صبحها همراه صبحانه مصرف نمود.