کلیه های من بزرگ شده اند ، آیا بدلیل دیابت من است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتکلیه های من بزرگ شده اند ، آیا بدلیل دیابت من است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اگر بزرگ شدگی در حد گزارش سونو گرافی بصورت بزرگی مختصر هر دو کلیه و نه یک طرفه و نه بصورت هیدرونفروز و و ورم شدید باشد.

دقیقا بدلیل اضافه کاری و اصطلاحا بزرگی جبرانی کلیه ها در پاکسازی و تصفیه قند خون میباشد و این اتفاقی طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

البته میتواند نشاندهنده درگیری مرحله اول کلیوی یا CRF stage 1 هم باشد که در آزمایشات ادرار اثبات میشود ، درصورت پیشرفت بیماری به مراحل بالاتر و تخریب شدید عملکرد کلیه ها ختم میشود.

 

با افزایش سنوات دیابت و خصوصا بدلیل دیابت کنترل نشده ، کلیه ها دچار مشکل میشوند و ماده دفعی کراتینین در بدن افزایش مقدار یا تجمع پیدا میکند در این موارد دفع پروتئین هم در ادرار وجود دارد.

پایش سالیانه دفع پروتئین ادراری از جمله مواردی است که پزشکتان برای بررسی عملکرد کلیه انجام میدهد.

 

بزرگی ساده و بدون تغییر در کراتینین و دفع پروتئین در ادرار خطرناک نیست نگران نباشد ولی دستورات تغذیه ای و درمانی پزشکتان را برای ادامه نیافتن سیر بیماری کلیوی دیابت انجام دهید.

 

در انتهای بیماری نفروپاتی دیابتی یا نارسایی مزمن کلیوی کلیه ها کوچک میشوند و این زمانیست که کراتینین خون و دفع پروتئین ادرای شدید وجود داشته و دارد.CRF2

 

crf1