کنترل دیابت یعنی چه ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتکنترل دیابت یعنی چه ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اگر دیابت دارید به منظور جلوگیری از بروز عوارض بیماری دیابت باید :
قند خون و فشار خون و چربی شما در محدوده کنترلی باشد پس نه فقط قند خون .