کنترل مناسب در دیابت به چه معناست ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتکنترل مناسب در دیابت به چه معناست ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 7 سال ago

کنترل مناسب در دیابت به معنی دور کردن بیمار از بروز عوارض دیابت است پس لازم است سایر عوامل موثر در بروز عوارض دیابت مثل چربی و فشار خون هم کنترل شوند :

پس مثل الفبای انگلیسی ABC

A —–HBA1C کمتر از 7% یعنی قند قبل غذا (کمتر از 130) ، دو ساعت بعد غذا (کمتر از 180)، قبل خواب ( کمتر از 150 )

B—– فشار خون کمتر از 80/140

C—–چربی ها ——TGکمتر از 150 ، LDL ( جزئی ازکلسترول ) کمتر از 100 ( در شرایط خاص حتی پایین )