کیسه صفرا ودیابت

مخفی asked 5 سال ago

سلام از توجه به بیماران تشکر میکنم ایا تحقیقی در خصوص ارتباط سنگ کیسه صفرا وابتلا به دیابت انجام شده.

سلام

سنگ کیسه صفرا در دیابتی ها بیشتر دیده میشود ، برای این امر شواهدی وجود دارد ولی قطعی نیست:

دیابتی ها معمولا چاق هستند و ارتباط چاقی و سنگ کیسه صفرا از سالیان پیش اثبات شده

در دیابتی ها معمولا سطح تری گلیسیرید بالاست و تری گلیسیرید بطور تئوری وار تشکیل سنگ کیسه صفرا را تشدید میکند.

بدلیل نوروپاتی (Autonomic neuropathy) حرکات روده و کیسه صفرا تحت تاثیر قرار میگیرد.

در مطالعات اخیر روی موشهای دیابتی که مقاومت به انسولین دارند(یکی از مکانیسمهای بروز دیابت نوع دو) دیده شده که پروتین FOXO1 که در دیابت دخیل است ورود مقدار بیشتری کلسترول را به صفرا تسهیل میکند و همانطوریکه میدانید قسمت اعظم وزن و جنس کیسه صفرا از کلسترول است.