گلوکز با شکر فرق دارد ؟ منظورم این است که می توانم در خانه 75 گرم شکر را در دو لیوان آب حل کنم و مصرف کنم ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتگلوکز با شکر فرق دارد ؟ منظورم این است که می توانم در خانه 75 گرم شکر را در دو لیوان آب حل کنم و مصرف کنم ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

اولا گلوکز که در ازمایشگاه به شما میدهند مثل قند خون است که بعد از هضم و جذب غذا از مواد تغذیه شده بدست می آید و توسط جریان خون جهت استفاده سلولهای حمل می شود وبه مصرف بافتهای بدن می رسد .

پس اگر گلوکز خالص مصرف کنید ، قند سریعتر وارد جریان خون شده و در محاسبه قند خون بر اساس معیارهای تشخیص دیابت اختلالی ایجاد نمیشود .

در صورتی که شکر ساکارز است و نیاز دارد یک مرحله شکسته شود و به فروکتوز و گلوکز تبدیل شود.

طبیعا استاندارد لازم برای فراهم آوردن شرایطی که باعث تشخیص دیابت می شود را ندارد ما از این تست بخصوص ، برای تشخیص دیابت که برایمان بسیار مهم است استفاده می کنیم .
هیچ گونه تغییری در انجام این تست جایز نیست گلوکز ، فروکتوز ، ساکارز هر سه شیرین هستند و زبان ما در تشخیص طعم شیرین آنها چندان تفاوتی قائل نیست ولی متابولیسم (هضم)این ها در بدن مسیرهای مختلفی را تجربه می کند.