گلی بن کلامید قویتر است یا متفورمین؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتگلی بن کلامید قویتر است یا متفورمین؟
Admin عضو سایت asked 5 سال ago

اگر منظور شما تاثیرش بر کاهش قند خون و سرعت تاثیرش در کاهش سریع قند خون باشد.

گلی بن کلامید علیرغم اندازه کوچکترش و مقدارش یعنی ۵ میلیگرم در مقابل ۵۰۰ میلی گرم و ۱۰۰۰ میلیگرم متفورمین ،تاثیرش سریعتر وبیشتر است.

 

یعنی اگر صبح قرص قندتان (گلی بن کلامید) را قبل صبحانه نخورید بعد صبحانه قندتان بالاتر خواهد رفت تا وقتی که متفورمین بعد صبحانه را فراموش کرده باشید.

 

چون عملکرد گلی بن کلامید در کاهش قند خون با افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده است تا مکانیسم متفورمین.

احتمال افت قند با گلی بن کلامید بسیار بسیار بیشتر است تا متفورمین ( متفورمین بسیار بندرت افت قند میدهد)