گلی بن کلامید 5 میلی ضعیفتر از گلی کلازید 80 ؟ فراوانتر و ارزانتر است،کدام رامصرف کنیم؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتگلی بن کلامید 5 میلی ضعیفتر از گلی کلازید 80 ؟ فراوانتر و ارزانتر است،کدام رامصرف کنیم؟
Lyla Aaron asked 6 سال ago

حق با شماست، سالهاست که گلی بن کلامید در ایران تولید میشده و به اشتباه بنام قرص قند (با همین جامعیت که در اسمش میبینید) نامیده میشود و متاسفانه در خیلی اوقات داروی اول برای درمان دیابت نوع دو میباشد.

اما به نکات زیر توجه فرمایید:

هر دو این داروها از نسل دوم سولفونیل اوره آ هستند و یک کشف اتفاقی در زمانیکه یک متخصص شیمی بنام مارسل جانبون دنبال اثثرات آنتی بیوتیک سولفونامیدی میگشت ، کشف شد.

هر دو این داروها باید واقعا نیم ساعت قبل غذا به منظور دستیابی بیشترین اثر کاهش قند ، مصرف شود.

گلی کلازید در کسانیکه بیماری کلیوی دیابت دارند و هنوز مصرف قرصها ممنوع نشده ،انتخاب بهتری است تا گلی بن کلامید.

در مطالعات اخیر نشان داده شده که اثرات قلبی عروقی کمتری دارد به نسبت گلی بن کلامید و حتی در جاهایی توصیه میشود که در بیماران قلبی که دیابت دارند باید جایگزین گلی بن کلامید شود.

گلی کلازید احتمال افت قند کمتری در مقایسه با گلی بن کلامید دارد.

بنابراین در خیلی اوقات انتخاب گلی کلازید بجای گلی بن کلامید ، اقدام بهتری است، گرچه گلی کلازید 80 ایت و گلی بن کلامید 5 میلی گرم.