یادم رفت انسولینم را در یخچال بگذارم.خراب شده ؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتیادم رفت انسولینم را در یخچال بگذارم.خراب شده ؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

همانطوریکه گفتیم برای انسولینهای استفاده نشده نگهداری در یخچال ایده آل ترین مکان است در دمای دو تا هشت درجه ، بدون احتمال یخ زدن.

اما برای انسولینهای در حال استفاده :

بدلیل اینکه تزریق انسولین سرد دردناک است

توصیه میشود اگر دمای اطاق بالا نیست در دمای اطاق نگهداری شود یعنی در دمای زیر ۳۰ درجه و ترجیحا زیر ۲۵ درجه و به همین دلیل است که میگویند یک ماه بعد از شروع استفاده از ویال انسولین (انسولین شیشه ای) ، بخاطر کاهش احتمالی کارایی ، باقیمانده انسولین دور ریخته شود.

انسولینهای قلمی بدلیل محتوای ۳۰۰ واحدی معمولا بیش از یک ماه باقی نمیمانند ولی انسولینهای شیشه ای یا ویالی بخاطر محتوای ۱۰۰۰ واحدی احتمال موجود بودنشان بعد یک ماه بیشتر است.

بهرحال اگر دمای اطاق خیلی بوده که مطمئنا کارایی انسولین کم شده و اگر این انسولین انسولین رگولار باشد قابل ارزیابی توسط شما با بررسی مقدار قند قبل و بعد غذا توسط خودتان هست ، بررسی کنید اگر تغییری ایجاد شده یا ذرات معلقی در آن میبینید که دیگر از این انسولین استفاده نکنید.

ولی اگر انسولین NPH بوده ، خیلی قابل حدس نیست تغییراتش.

اگر دمای اطاق بسیار بالا بوده ، مدت زمان استفاده از این انسولین با شرایط توضیح داده شده طولانی بوده، یعنی جدیدا باز نشده و مقدار کمی از انسولین در آن باقیمانده. در اسرع وقت آنرا با یک انسولین جدید عوض کنید.

بهرحال این توضیحات بر اساس تجربه است ، علم میگوید نگهداری انسولین در دمای بیشتر از ۳۰ درجه کارایی آن کم میشود

و جز مواقع اورژانس و عدم دسترسی به انسولین جدید از آن استفاده نشود.

ولی دیدن ذرات معلق  ،گرانی انسولین ، عدم دسترسی به انسولین ، شرایط بیمه ها در تهیه انسولین ،کاهش کارایی انسولین تزریق شده ، مقدار انسولین باقیماده در ویال یا قلم ،مقدار گرمای هوا از جمله مواردی است که در تصمیم گیری شما تاثیر خواهد گذاشت.