یکی از قرصهای دیابتم منجر به نفخ شدیدی شده ، کدامیکی است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتیکی از قرصهای دیابتم منجر به نفخ شدیدی شده ، کدامیکی است؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

آکاربوز یا آکاربکس با مکانیسم ممانعت از جذب کربوهیدراتها موجب افزایش کربوهیدرات ورودی به محل تجمع باکتریهای ساکن در روده و تجزیه توسط آنها میشود و به همین دلیل نفخ و دفع گاز از عوارض آن است ولی معمولا بعد مدتی شدت این عارضه کمتر میشود.

با شدت کمتر ماده موثره متفورمین یعنی بی گوانید نیز منجر به نفخ ، سوزش سر دل، احساس طعم فلز در دهان و حتی اسهال میشود که معمولا گذرا میباشند.