یکی از قرصهای دیابت من ، منجر به نفخ شدید میشود.چرا؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات دیابتیکی از قرصهای دیابت من ، منجر به نفخ شدید میشود.چرا؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 6 سال ago

داروی آکاربوز از خانواده آلفا گلوکوزیداز اینهیبیتور ست و این گروه دارویی مانع جذب قند از روده ها میشوند و قند باقیمانده در روده ها به مصرف تخمیر و تولید گاز توسط باکتری های موجود در روده میشوند.

مکانیسم عملکردی این دارو همین است و نفخ جزو ذاتش است البته به مرور مقداری تحمل ایجاد میشود !

بعضا دسته ای از بیماران در شروع درمان با متفورمین یا دوره افزایش دوز یا مقدار آن دچار مشکلات اینگونه میشوند که به مرور این شرایط بهتر میشود.