یک قاشق کوچک چایخوری عسل ، در چای صبحانه حتما میریزم ، ایراد دارد؟

پرسش و پاسخدسته بندی: سوالات تغذیهیک قاشق کوچک چایخوری عسل ، در چای صبحانه حتما میریزم ، ایراد دارد؟
دکتر افشین عشقی عضو سایت asked 5 سال ago

اولا اصرار خیلی ازدیابتیها برای ریختن این فقط یک قاشق چایخوری عسل در چای صبحانه برایم قابل درک نیست.

 

مثل داستان ، لیمو ترش قند دارد

مثل داستان پیاز انسولین دارد

مثل داستان تزریق انسولین به شکم ، شکم را چاق میکند.

واقعا داستان هستند تا واقعیت

واقعا اینهمه اصرار برای خوردن این یک قاشق چیست؟

اگر میخواهید بعنوان شیرین کننده از آن استفاده کنید که شیرین کننده مصنوعی انتخاب بهتری است چون هم شیرین میکند و هم قند را بالا نمیبرد.

اگر بعنوان استفاده از منافع عسل ، استفاده میکنید که واقعا در حدی که شما میگویید( البته اگر واقعا یک قاشق چایخوری بخورید!!!) که منفعت خاصی نخواهد داشت.

 

نظرحتی بعضی از کارشناسان تغذیه بر اینست که با مخلوط کردن عسل به چای داغ یا آب داغ نه تنها از منافع آن کم میکند بلکه حتی ترکیبات سمی نیز از آن آزاد میشود.

پس سعی کنید مقدار مصرف عسل هر چه کمتر باشد ، که گفتیم تا زمانیکه عوارض دیابت بروز نکرده طبق نظر کارشناس و متخصص تغذیه متبحر در امر تغذیه دیابتی ، مصرف محدود همه چیز امکان پذیر است و ممنوعیت خاصی با رعایت شرایط توضیح داده شده وجود ندارد.

اما عسل در در چای و یا آب داغ (جوش) مخلوط نکید و حداقل تا سرد شدن آنها صبر کنید و بعد به مقدار واقعا کم مخلوط کنید.